Regulamin

świadczenia usług kurierskich firmy AD Express

§1. Postanowienia ogólne

  • Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez firmę AD Express z siedzibą: Irlandia, Cork, 104 Ard Keale, Mount Oval Village, Rochestown (zwaną dalej AD Express) usług Przewozu Przesyłek i Towarów oraz Usług Kurierskich w obrocie krajowym i międzynarodowym.
  • Zakres działalności AD Express obejmuje obszar Republiki Irlandii i całej Europy.
  • AD eXpress świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

§2. Definicje

§3. Zakres obowiązywania

§4. Wyłączenia z przewozu

§5. Warunki świadczenia usług

§6. Opakowanie Przesyłki

§7. Nadanie Przesyłki

§8. Oznaczenie Przesyłki

§9. Zawartość przesyłki

§10. Uszkodzenie Przesyłki

§11. Cennik

§12. Prawo zastawu

§13. Odpowiedzialność

§14. Postępowanie reklamacyjne

§15. Utrata Przesyłki

§16. Postanowienia końcowe

www.ad-express.eu     © Copyright 2009 - 2018 AD eXpress     Kontakt: adexpress@vp.pl
Design by webto.eu