Regulamin

świadczenia usług kurierskich firmy AD Express

§1. Postanowienia ogólne

§2. Definicje

 • Cennik - dokument, który określa wagę i gabaryty Przesyłek wraz z podziałem na kategorie cenowe usług świadczonych przez AD Express oraz określający terminy, w jakich te usługi mogą zostać zrealizowane.
 • List przewozowy - dokument stanowiący dowód zawarcia umowy.
 • Nadawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która wysyła Przesyłkę do Odbiorcy.
 • Odbiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która jest wymienionym przez Nadawcę odbiorcą Przesyłki.
 • Paleta - rzecz lub rzeczy o wadze powyżej 100 kg skonsolidowane na sztywnej konstrukcji służącej do transportu większej ilości rzeczy przyjętych do przewozu; doręczana wyłącznie w systemie doręczeń „burta-burta”.
 • Płatnik - podmiot dokonujący zapłaty za usługę Przewozu Przesyłek oraz za inne dodatkowe usługi.
 • Przesyłka - rzeczy przyjęte do przewozu i doręczenia na podstawie jednego Listu przewozowego lub innego dokumentu przewozowego.
 • Paczka - rzecz lub rzeczy umieszczone w pojedynczym opakowaniu.
 • Przesyłka kopertowa (dalej „koperta”) - rzecz lub rzeczy umieszczone w kartonowej kopercie ważące łącznie z opakowaniem do 1kg.
 • System doręczeń „burta-burta” - Przesyłki odbierane i doręczane do miejsc dostępnych dla samochodów dostawczych. Usługa nie obejmuje umieszczenia i zdjęcia Przesyłki ze skrzyni ładunkowej.
 • System doręczeń „door to door” - Przesyłki odbierane od drzwi Nadawcy i dostarczane do drzwi Odbiorcy.
 • Przewóz Przesyłek / Usługa Kurierska - świadczone przez AD Express usługi nie mające charakteru powszechnego, polegające na zarobkowym, przyspieszonym przewozie i doręczaniu Przesyłek w przewidywanym lub gwarantowanym terminie na podstawie i zgodnie z przepisami nie stanowiące Usługi pocztowej.
 • Regulamin - niniejszy regulamin.
 • Zleceniodawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zleca AD Express wykonanie usługi przewozowej lub kurierskiej. Zleceniodawcą może być także Nadawca, Odbiorca albo osoba trzecia pod warunkiem, że pomiędzy AD Express a tą osobą trzecią została zawarta odrębna umowa.

§3. Zakres obowiązywania

§4. Wyłączenia z przewozu

§5. Warunki świadczenia usług

§6. Opakowanie Przesyłki

§7. Nadanie Przesyłki

§8. Oznaczenie Przesyłki

§9. Zawartość przesyłki

§10. Uszkodzenie Przesyłki

§11. Cennik

§12. Prawo zastawu

§13. Odpowiedzialność

§14. Postępowanie reklamacyjne

§15. Utrata Przesyłki

§16. Postanowienia końcowe

www.ad-express.eu     © Copyright 2009 - 2018 AD eXpress     Kontakt: adexpress@vp.pl
Design by webto.eu