Regulamin

świadczenia usług kurierskich firmy AD Express

§1. Postanowienia ogólne

§2. Definicje

§3. Zakres obowiązywania

§4. Wyłączenia z przewozu

§5. Warunki świadczenia usług

§6. Opakowanie Przesyłki

§7. Nadanie Przesyłki

§8. Oznaczenie Przesyłki

§9. Zawartość przesyłki

§10. Uszkodzenie Przesyłki

§11. Cennik

§12. Prawo zastawu

§13. Odpowiedzialność

§14. Postępowanie reklamacyjne

§15. Utrata Przesyłki

§16. Postanowienia końcowe

16.1. Regulamin, Cennik oraz inne dokumenty i formularze dostępne są u Kuriera lub na stronie internetowej firmy AD Express. Powyższe dokumenty na życzenie klienta mogą być również przesłane drogą elektroniczną.
Nadawca lub Zleceniodawca jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed przekazaniem Przesyłki AD Express.
16.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 styczeń 2009 roku.

www.ad-express.eu     © Copyright 2009 - 2018 AD eXpress     Kontakt: adexpress@vp.pl
Design by webto.eu